Liceul de Turism şi Alimentaţie DUMITRU MOŢOC Galaţi


C E A C

Responsabil C E A C
- Iulian Grigoras - profesor
Membrii

REGULAMENTUL INTERN DE FUNCŢIONARE
A COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
DIN LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE„DUMITRU MOTOC” GALAŢI

 

CAPITOLUL I

 

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) în LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE „DUMITRU MOTOC” GALAŢI este un organism de asigurare internă a calităţii educaţiei înfiinţată în următorul cadru legal:

  • Legea învăţământului nr. 84/1995 ( cu modificările ulterioare);
  • Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
  • LEGEA nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.MEdC nr. 4925/2005
  • Ordin nr. 4889/09.08.2006 privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională la nivelul reţelei învăţământului profesional şi tehnic
  • Ordonanta de urgenta nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
  • H.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)
  • H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
  • H.G. nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;Liceul de Turism şi Alimentaţie DUMITRU MOŢOC Galaţi

Bd. Milcov, nr.15, Galaţi

0236 316 924© 2018 - Informatician: Pirvu Marcel-Marian