Liceul de Turism şi Alimentaţie DUMITRU MOŢOC GalaţiBACALAUREAT 2022
sesiunea august-septembrie

COMPETENTE LINGVISTICE SI DIGITALE
Grafic repartizare candidati la probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale
      •Proba A) - Evaluarea competentelor lingvistice la limba romana
      •Proba D) - Evaluarea competentelor digitale
      •Proba C) - Evaluarea competentelor intr-o limba de circulatie internationala

Rezultatele obtinute la probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale
      •Proba A) - Evaluarea competentelor lingvistice la limba romana
      •Proba D) - Evaluarea competentelor digitale
      •Proba C) - Evaluarea competentelor intr-o limba de circulatie internationala

Calendar privind desfasurarea probelor examenului national de bacalaureat - 2022

Lista centrelor de examen bacalaureat - 2022, sesiunea august-septembrie

Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010)

Ordin de ministru nr. 5.151/30.08.2021, privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat - 2022

INFORMATII privind INSCRIEREA candidatilor, TAXA PROBE, bacalaureat 2022

Cerere tip de inscriere la examenenul de bacalaureat 2022

Programele pentru sustinerea probelor scrise, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021
      • Programa de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale, valabila Ón sesiunile examenului national de bacalaureat din anul 2022, este prevazuta Ón anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013.
      • Programa de examen pentru proba C de evaluare a competentelor lingvistice Ón limba chineza, valabila Ón sesiunile examenului national de bacalaureat - 2022, este cea prevazuta Ón anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.950/2019.

PROCEDURA cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente

Variantele/modelele de subiecte, precum si baremele de evaluare si de notare elaborate in coordonarea Centrului National de Evaluare si Examinare.
BACALAUREAT 2022
sesiunea iunie-iulieRezultatele obtinute la probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale
      •Proba A) - Evaluarea competentelor lingvistice la limba romana
      •Proba D) - Evaluarea competentelor digitale
      •Proba C) - Evaluarea competentelor intr-o limba de circulatie internationala

INFORMATII privind INSCRIEREA candidatilor, TAXA PROBE, bacalaureat 2022

Calendar privind desfasurarea probelor examenului national de bacalaureat - 2022

Cerere tip de inscriere la examenenul de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie

• Examenul national de bacalaureat 2022 se va desfasura in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010), si cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 (calendarul examenului este parte integramta a ordinului).

Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010)

Ordin de ministru nr. 5.151/30.08.2021, privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat - 2022

Programele pentru sustinerea probelor scrise, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021
      • Programa de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale, valabila Ón sesiunile examenului national de bacalaureat din anul 2022, este prevazuta Ón anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013.
      • Programa de examen pentru proba C de evaluare a competentelor lingvistice Ón limba chineza, valabila Ón sesiunile examenului national de bacalaureat - 2022, este cea prevazuta Ón anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.950/2019.

PROCEDURA cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente

Variantele/modelele de subiecte, precum si baremele de evaluare si de notare elaborate in coordonarea Centrului National de Evaluare si Examinare.
© 2018 - Informatician: Pirvu Marcel Marian - Liceul de Turism şi Alimentaţie DUMITRU MOŢOC Galaţi