Liceul de Turism şi Alimentaţie DUMITRU MOŢOC GalaţiBACALAUREAT 2022
sesiunea iunie-iulieRezultatele obtinute la probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale
      •Proba A) - Evaluarea competentelor lingvistice la limba romana
      •Proba D) - Evaluarea competentelor digitale
      •Proba C) - Evaluarea competentelor intr-o limba de circulatie internationala

INFORMATII privind INSCRIEREA candidatilor, TAXA PROBE, bacalaureat 2022

Calendar privind desfasurarea probelor examenului national de bacalaureat - 2022

Cerere tip de inscriere la examenenul de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie

• Examenul national de bacalaureat 2022 se va desfasura in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010), si cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 (calendarul examenului este parte integramta a ordinului).

Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010)

Ordin de ministru nr. 5.151/30.08.2021, privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat - 2022

Programele pentru sustinerea probelor scrise, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021
      • Programa de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale, valabila Ón sesiunile examenului national de bacalaureat din anul 2022, este prevazuta Ón anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013.
      • Programa de examen pentru proba C de evaluare a competentelor lingvistice Ón limba chineza, valabila Ón sesiunile examenului national de bacalaureat - 2022, este cea prevazuta Ón anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.950/2019.

PROCEDURA cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente

Variantele/modelele de subiecte, precum si baremele de evaluare si de notare elaborate in coordonarea Centrului National de Evaluare si Examinare.
© 2018 - Informatician: Pirvu Marcel Marian - Liceul de Turism şi Alimentaţie DUMITRU MOŢOC Galaţi