Liceul de Turism şi Alimentaţie "DUMITRU MOŢOC" Galaţi


Home
Regulament
Repartizarea pe săli
Contestaţii
Subiecte si bareme
Rezultate
Olimpiada "Lectura ca Abilitate de Viaţă"
Subiect - Nivel I (cls. IX-X)
Barem - Nivel I (cls. IX-X)
Subiect - Nivel II (cls. XI-XII)
Barem - Nivel II (cls. XI-XII)
Olimpiada de limbi clasice: limba greacă şi limba latină"
Subiect latină - cls. a VII-a
Barem latină - cls. a VII-a
Subiect latină - cls. a IX-a
Barem latină - cls. a IX-a


© 2018 - Informatician: Pirvu Marcel Marian - Liceul de Turism şi Alimentaţie DUMITRU MOŢOC Galaţi