Liceul de Turism şi Alimentaţie "DUMITRU MOŢOC" Galaţi


Home
Regulament
Repartizarea pe săli
Contestaţii
Subiecte si bareme
Rezultate
Anunţ candidaţi
Regulament_specific_OLAV_2022
Regulament_specific_latina_2022
Criterii de departajare OLAV
Criterii de departajare Latină


© 2018 - Informatician: Pirvu Marcel Marian - Liceul de Turism şi Alimentaţie DUMITRU MOŢOC Galaţi