Liceul de Turism şi Alimentaţie "DUMITRU MOŢOC" Galaţi


Home
Regulament
Repartizarea pe săli
Contestaţii
Subiecte si bareme
Rezultate
Rezultate
Olimpiada "Lectura ca Abilitate de Viaţă"
Rezultate iniţiale
Rezultate după contestaţii
Rezultate finale
Rezultate
Olimpiada de limbi clasice: limba greacă şi limba latină"
Rezultate iniţiale
Rezultate după contestaţii
Rezultate finale


© 2018 - Informatician: Pirvu Marcel Marian - Liceul de Turism şi Alimentaţie DUMITRU MOŢOC Galaţi