Liceul de Turism şi Alimentaţie DUMITRU MOŢOC Galaţi


Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC „DUMITRU MOTOC” GALATI
Titlul subproiectului: Acces la Studii prin Învățare Inteligentă (ASII)
Acord de grant nr. AG709/SGL/RII/02.10.2018


Categorie grant: Mare ☒
Valoarea totală a finanțării solicitate (LEI) 688.217,24 leiObiectivul general al proiectului:

Creșterea performanțelor școlare a elevilor de la C.T.A.T. Dumitru Moțoc prin adaptarea strategiilor didactice și intervenției remediale și extracurriculare într-un mediu educațional prietenos în vederea asigurării succesului școlar la bacalaureat”

• ținta 1 ”Adaptarea procesului de predare – învățare - evaluare la nevoile individuale ale elevilor prin utilizarea strategiilor didactice interactive pentru îmbunătățirea ratei de promovare a elevilor la bacalaureat.”

• ținta 2 ”Dezvoltarea personală și orientarea profesională a elevilor pentru a putea să-și gestioneze mai bine cariera inclusiv accesul la învățământul superior ”

• ținta 3 ”Creșterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat prin elaborarea și implementarea planurilor remediale”

• ținta 4 ”Implicarea elevilor în activități extracurriculare în scopul creșterii motivației personale a acestora în vederea scăderii ratei de abandon școlar”Obiectivele specifice ale proiectului:

• O1 Motivarea elevilor prin consiliere și dezvoltare personală de a participa la activități remediale în vederea îmbunătățirii ratei de participare la bacalaureat cu minim 8% la finalul celor 4 ani de proiect.

• O2 Îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi prin adaptarea strategiilor didactice de pregătire remedială la nevoile și nivelul de înțelegere al acestora în vederea creșterii ratei de absolvire a liceului cu 5% la finalul unui ciclu de 4 ani.

• O3 Valorizarea elevilor din grupul țintă prin participarea lor la activități extracurriculare pentru reducerea cu minimum 10% a ratei de abandon/absenteism școlar la nivelul liceului pentru o perioadă de 4 ani.

• O4 Stimularea performanţei şcolare prin demersuri de tip învăţare remedială în scopul creșterii ratei de promovare a examenului de bacalaureat cu minimum 2% în fiecare an pe durata implementării proiectului.


© 2018 - Informatician: Pirvu Marcel Marian - Liceul de Turism şi Alimentaţie DUMITRU MOŢOC Galaţi